დანართი, რომელიც შეიცავს მეტაფიზიკურ აზრებს

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

მეტაფიზიკური აზრების შემცველი დანართი, რომელიც სპინოზას მიერ დაწერილია 1663 წელს მოკლედ აღწერს მეტაფიზიკის ზოგადი და სპეციალური ნაწილების შედარებით უფრო რთულ საკითხებს, რომელიც შეეხება არსებულს და მის განსაზღვრებებს, ღმერთს და მის ატრიბუტებს, აგრეთვე ადამიანის სულს.

გთავაზობთ ამონარიდს ხსენებული ნაშრომიდან:

„ჭეშმარიტი ეწოდება იდეას, რომელიც გვიჩვენებს საგანს ისე, როგორც ის არსებობს თავისთავად, ხოლო მცდარი ეწოდება იდეას, რომელიც წარმოგვიდგენს საგანს სხვაგვარად, ვიდრე ის არსებობს სინამდვილეში“.

„საგანი, რომელიც განიხილება თავისთავად, არ იწოდება არც სიკეთედ და არც ბოროტებად, მაგრამ შესაძლებელია იწოდებოდეს ასე მხოლოდ სხვა საგანთან მიმართებაში, რომელსაც იგი ხელს უწყობს მიაღწიოს იმას, რაც მას უყვარს ან პირიქით. ამიტომაც, ერთი და იგივე საგანი განსხვავებულ ურთიერთობებში და ერთსა და იმავე დროს შეიძლება იწოდებოდეს სიკეთედ და ბოროტებად“.

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

გამოყენებული ლიტერატურა

  1. Бенедикт Спиноза — Избранные произведения, том I, 1957

დატოვეთ კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s