ბედნიერების შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

ბედნიერება, ფართო გაგებით, მე მესმის როგორც იმ უნივერსალურ ღირებულებათა და სიკეთეთა ერთობლიობა, რომლებიც განაპირობებენ ინდივიდის სულიერ კომფორტს. საყოველთაო ჭეშმარიტ ღირებულებებში უნდა მოვიაზროთ მშვიდობა, სამართლიანობა, პატიოსნება, კაცთმოყვარეობა, შემწყნარებლობა, ურთიერთპატივისცემა და ყველაფერი ის, რაც ადამიანთა შორის ერთმნიშვნელოვნად ქმნის ჰარმონიულ სივრცეს საამური თანაცხოვრებისათვის. მხოლოდ ასეთ გარემოში მიიღწევა ჭეშმარიტი და სრული ბედნიერება ზოგადად. სრული ტექსტი

ღმერთის შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

ღმერთის შესახებ მსჯელობის დაწყებამდე მიზანშეწონილად მიმაჩნია თავდაპირველად განისაზღვროს მისი არსი და რაობა, ანუ კონკრეტულად ის, თუ რას მოვიაზრებთ ღმერთის ცნებაში. ღმერთის ცნებაში მე ვგულისხმობ ორ მოვლენას: ღმერთს, როგორც იდეას და ღმერთს, როგორც არსებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უპიროვნო და პიროვნულ ღმერთს. სრული ტექსტი

სიცოცხლის საზრისის შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

რა არის სიცოცხლე? ზებუნებრივი ძალით შთაგონებული მოვლენა თუ ბუნების ძალების ცხოველქმედების ნაყოფი? აუცილებლობა თუ შემთხვევითობა? და საერთოდ, გააჩნია თუ არა მას საზრისი ან დანიშნულება? სრული ტექსტი

დროის შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

დრო — ეს არის არსი ყოფიერებისა, არსებობისა. თუმცა იგი არ არის თავისთავადი როგორც სამყარო. იგი დამოკიდებულია და მისი არსებობა პირობადებულია ყოფიერებით. დრო არსებობს მანამ, სანამ არსებობს ყოფიერება და სწორედ ამ უკანასკნელის საზომად და დასტურად გვევლინება იგი. სრული ტექსტი

ყოფიერების შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

ადამიანი სამყაროზე არანაკლები იდუმალებითაა მოცული და ბოლომდე შეუსწავლელ მოვლენას წარმოადგენს. მე, ადამიანი მესმის როგორც ბუნების „ექსპერიმენტის“ ნაყოფი, რომლის სრულყოფა ამავე ბუნებაში მიმდინარე პროცესების ერთმანეთზე ურთიერთზემოქმედების შედეგად განხორციელდა და ხორციელდება დღესაც. სრული ტექსტი