დეკარტის ფილოსოფიის საფუძვლები

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

მათემატიკური მეთოდით დალაგებული „დეკარტის ფილოსოფიის საფუძვლები“, რომელიც დაიწერა 1663 წელს, სპინოზას სიცოცხლეში მისი სახელით გამოქვეყნებული ერთადერთი ნაშრომია. სრული ტექსტი