მოკლე ტრაქტატი ღმერთის, ადამიანისა და მისი ნეტარების შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

რაინსბურგში ყოფნისას სპინოზამ დაწერა (როგორც ვარაუდობენ — 1658-60წწ.) თავისი პირველი შრომა „მოკლე ტრაქტატი ღმერთის, ადამიანისა და მისი ნეტარების შესახებ“. ეს შრომა აღმოჩენილ იქნა მხოლოდ XIX საუკუნეში. სრული ტექსტი