ბედნიერების შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

ბედნიერება, ფართო გაგებით, მე მესმის როგორც იმ უნივერსალურ ღირებულებათა და სიკეთეთა ერთობლიობა, რომლებიც განაპირობებენ ინდივიდის სულიერ კომფორტს. საყოველთაო ჭეშმარიტ ღირებულებებში უნდა მოვიაზროთ მშვიდობა, სამართლიანობა, პატიოსნება, კაცთმოყვარეობა, შემწყნარებლობა, ურთიერთპატივისცემა და ყველაფერი ის, რაც ადამიანთა შორის ერთმნიშვნელოვნად ქმნის ჰარმონიულ სივრცეს საამური თანაცხოვრებისათვის. მხოლოდ ასეთ გარემოში მიიღწევა ჭეშმარიტი და სრული ბედნიერება ზოგადად. სრული ტექსტი