დროის შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

დრო — ეს არის არსი ყოფიერებისა, არსებობისა. თუმცა იგი არ არის თავისთავადი როგორც სამყარო. იგი დამოკიდებულია და მისი არსებობა პირობადებულია ყოფიერებით. დრო არსებობს მანამ, სანამ არსებობს ყოფიერება და სწორედ ამ უკანასკნელის საზომად და დასტურად გვევლინება იგი. სრული ტექსტი