ღმერთის შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

ღმერთის შესახებ მსჯელობის დაწყებამდე მიზანშეწონილად მიმაჩნია თავდაპირველად განისაზღვროს მისი არსი და რაობა, ანუ კონკრეტულად ის, თუ რას მოვიაზრებთ ღმერთის ცნებაში. ღმერთის ცნებაში მე ვგულისხმობ ორ მოვლენას: ღმერთს, როგორც იდეას და ღმერთს, როგორც არსებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უპიროვნო და პიროვნულ ღმერთს. სრული ტექსტი