ყოფიერების შესახებ

۞ ÷ ۞ ÷ ۞

ადამიანი სამყაროზე არანაკლები იდუმალებითაა მოცული და ბოლომდე შეუსწავლელ მოვლენას წარმოადგენს. მე, ადამიანი მესმის როგორც ბუნების „ექსპერიმენტის“ ნაყოფი, რომლის სრულყოფა ამავე ბუნებაში მიმდინარე პროცესების ერთმანეთზე ურთიერთზემოქმედების შედეგად განხორციელდა და ხორციელდება დღესაც. სრული ტექსტი